Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych- do czego służą?

Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, np. testy PRO-CLEAN  służą do kontroli procesów mycia wyrobów medycznych.  Pozwalają na skontrolowanie skuteczności mycia narzędzi, które są np. namaczane w wanienkach bez dalszego postępowania w myjni-dezynfektorze.

Które wyroby medyczne są najczęściej testowane przy pomocy testów PRO-CLEAN ?

Ze względu na łatwość użycia  oraz szybkość odczytu metoda wykorzystująca testy jest chętnie stosowana  w kontroli czystości elastycznych endoskopów w pracowniach endoskopowych.

Jaka jest zalecana częstotliwość stosowania ?

Powołując się na ” Ogólne Wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy sterylizacji(…)” z 2017r. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji medycznej- tego typu test powinien być wykonywany:

  • raz/ tydzień – dla instrumentarium mytego manualnie;
  • raz/ miesiąc – dla narzędzi poddanych myciu w myjni-dezynfektorze

Przenieś na stronę produktu